ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

 29 01 01

 

Login Form

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 4

การแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 4

   ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาได้มีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์

ณ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ จังหวัดสงขลา ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้
- การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3)
- การจัดสวนถาดแบบชื้น (ม.1-ม.3)

Search

ผู้อำนวยการโรงเรียน

30 1 01