ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

 29 01 01

 

Login Form

รับสมัครนักเรียน2567

❤️ เ ปิ ด รั บ ส มั ค ร แ ล้ ว วั น นี้ ❤️
โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ

RabSaMak 66 5 01

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัครนักเรียน2567

ประชุมเครือข่าย

ประชุมเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคใต้ ประจำปี 2565

และมีการลงนาม MOU กับ Shantou Taiyou Culture Communication Co,Ltd

300106272 1212974292608178 3915356675557153277 n

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมเครือข่าย

ทำขนมโค

ภาพกิจกรรมทำขนมโค ของน้อง ๆ อนุบาล3 ฝึกทำขนมโค
📢 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
📌 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 074-244038
136964293 849098828995728 8666628068885470751 n

อ่านเพิ่มเติม: ทำขนมโค

หนูน้อยกษ.เกมส์

" กิจกรรมน่ารัก ๆ ของน้อง ๆ นักเรียนอนุบาล "
" กีฬาสี กษ.เกมส์ " 64
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนก็มีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อยู่นะคะ 👇👇
>> ก่อนเริ่มและเสร็จกิจกรรม น้องๆ นักเรียนมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อด้วยค่ะ
64 16

อ่านเพิ่มเติม: หนูน้อยกษ.เกมส์

ภาพกิจกรรมภาษาอังกฤษ

ภาพบรรยากาศกิจกรรมภาษาอังกฤษ
Christmas Day. วันที่ 25 ธันวาคม 2563

 61

อ่านเพิ่มเติม: ภาพกิจกรรมภาษาอังกฤษ

Search

ผู้อำนวยการโรงเรียน

30 1 01