ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

 29 01 01

 

Login Form

หนูน้อยกษ.เกมส์

" กิจกรรมน่ารัก ๆ ของน้อง ๆ นักเรียนอนุบาล "
" กีฬาสี กษ.เกมส์ " 64
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนก็มีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อยู่นะคะ 👇👇
>> ก่อนเริ่มและเสร็จกิจกรรม น้องๆ นักเรียนมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อด้วยค่ะ
64 16
64 2
64 32

64 33

64 1

64 35

64 12

64 3

64 40

64 38

64 37

64 36

Search

ผู้อำนวยการโรงเรียน

30 1 01