ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

 29 01 01

 

Login Form

ประชุมเครือข่าย

ประชุมเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคใต้ ประจำปี 2565

และมีการลงนาม MOU กับ Shantou Taiyou Culture Communication Co,Ltd

300106272 1212974292608178 3915356675557153277 n

     วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายวิโรจน์ โรจนวานิชกิจ ตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ นายสนิท จินดาวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นางหย่งหัว แซ่ฉั่ว ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการภาษาจีน นางสาวปัทมพร พัฒทราการญ์และนายเอกพงษ์ ศิริพิริยกุล ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ ได้เข้าร่วมงานประชุมเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคใต้ ประจำปี2565 และมีการลงนาม MOU กับ Shantou Taiyou Culture Communication Co,Ltd ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา

300088615 1212974159274858 1986410494414456217 n

299717438 1212974202608187 3533279342188860702 n

299958614 1212973969274877 6693650727522911947 n

300367838 1212974112608196 984842192876310240 n

300949859 1212974212608186 6817874700941924199 n

300379447 1212973989274875 8003301605562644467 n

300968841 1212974065941534 5271023375382422328 n

300856033 1212974062608201 1593179530928108920 n

300106272 1212974292608178 3915356675557153277 n

 

Search

ผู้อำนวยการโรงเรียน

30 1 01