ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

 29 01 01

 

Login Form

โรงเรียนคุณธรรมวิทยาเยี่ยมชม

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ ได้ต้อนรับประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนคุณธรรมวิทยา เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมและร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโรงเรียนทั้งสองโรงเรียน

 0 

 0

IMG 4295

IMG 4297

IMG 4310

IMG 4336

IMG 4341

IMG 4364

IMG 4393

IMG 4394

IMG 0562

IMG 0568

IMG 0603

IMG 0605

 0

https://www.facebook.com/media/set?vanity=KobkarnsuksaFoundationSchool&set=a.836701373568807

Search

ผู้อำนวยการโรงเรียน

30 1 01