ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

 29 01 01

 

Login Form

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอขอบคุณ ฯพณฯ หม่า เฟิ่งชุน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดสงขลา

มอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ

 31

  14

 18

 20

 31

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=KobkarnsuksaFoundationSchool&set=a.760438257861786

Search

ผู้อำนวยการโรงเรียน

30 1 01