การแต่งกาย ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

การแต่งกายที่ถูกระเบียบของนักเรียนโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

Read More

การแต่งกาย ระดับชั้นอนุบาล

สวมชุดถูกระเบียบเป็นนิสัย คือ "ความภูมิใจของกอบกาญจน์" การแต่งกายที่ถูกระเบียบ ระดับชั้นอนุบาลศึกษา

Read More

กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่2563

คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป

Read More

เลี้ยงฉลอง" ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ " 2563

จัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นการขอบคุณที่คณะครู บุคลากรทุกคน ทำงานกันอย่างทุ่มเทมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

Read More

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

 29 01 01

 

Login Form

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1

กิจกรรมเข้าค่ายพักเเรม - เข้าฐานฝึก🐯
ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 🐯🏕🇹🇭
เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2565 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ
ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักเเรม - เข้าฐานฝึก🐯
ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 🐯🏕🇹🇭
1
7
 
 

Search

ผู้อำนวยการโรงเรียน

30 1 01