การแต่งกาย ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

การแต่งกายที่ถูกระเบียบของนักเรียนโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

Read More

การแต่งกาย ระดับชั้นอนุบาล

สวมชุดถูกระเบียบเป็นนิสัย คือ "ความภูมิใจของกอบกาญจน์" การแต่งกายที่ถูกระเบียบ ระดับชั้นอนุบาลศึกษา

Read More

กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่2563

คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป

Read More

เลี้ยงฉลอง" ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ " 2563

จัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นการขอบคุณที่คณะครู บุคลากรทุกคน ทำงานกันอย่างทุ่มเทมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

Read More

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

 29 01 01

 

Login Form

รับสมัครครูภาษาไทย

ด่วน!!! โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ
เปิดรับสมัคร ครูภาษาไทย
Thai2
โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ
เปิดรับสมัคร ครูภาษาไทย
ติดต่อสอบถามได้ที่ 074-244038
เอกสารการสมัคร
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
- ใบประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ (ถ้ามี)
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
- และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Thai2

 
 

Search

ผู้อำนวยการโรงเรียน

30 1 01