การแต่งกาย ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

การแต่งกายที่ถูกระเบียบของนักเรียนโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

Read More

การแต่งกาย ระดับชั้นอนุบาล

สวมชุดถูกระเบียบเป็นนิสัย คือ "ความภูมิใจของกอบกาญจน์" การแต่งกายที่ถูกระเบียบ ระดับชั้นอนุบาลศึกษา

Read More

กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่2563

คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป

Read More

เลี้ยงฉลอง" ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ " 2563

จัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นการขอบคุณที่คณะครู บุคลากรทุกคน ทำงานกันอย่างทุ่มเทมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

Read More

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

 29 01 01

 

Login Form

แสดงความยินดีกับเหล่าซือหย่งฮัว

เนื่องจากในปีนี้ประเทศจีนได้ครบรอบ 71 ปีวันชาติจีน และเป็นวันครบรอบวันเกิด 2,571 ปีของขงจื้อ ทางสมาคมครูสอนภาษาจีนแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งประเทศจีน ได้ร่วมคัดเลือกครูจีนดีเด่นในประเทศไทย จำนวน 20 ท่าน ทางโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิจึงขอแสดงความยินดีกับ เหล่าซือหย่งฮัว แซ่ฉั่ว ที่ได้รับรางวัลครูจีนดีเด่นในประเทศไทย

162244

อ่านเพิ่มเติม: แสดงความยินดีกับเหล่าซือหย่งฮัว

อบรมห่างไกลยาเสพติด

นักเรียนโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ ได้ผ่านการอบรมค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2563
ณ โรงแรมหรรษา เจ บี หาดใหญ่ จ.สงขลา

119649526 345455279899643 4543187324075030618 n

อ่านเพิ่มเติม: อบรมห่างไกลยาเสพติด

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ

S 3326197

อ่านเพิ่มเติม: มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานโรงเรียนเจริญวิทย์

ขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ และผู้บริหารโรงเรียนเจริญวิทย์ ที่ให้การต้อนรับผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิอย่างอบอุ่น และให้โอกาสในการดูงานครั้งนี้

S 3416625

อ่านเพิ่มเติม: ศึกษาดูงานโรงเรียนเจริญวิทย์

Search

ผู้อำนวยการโรงเรียน

30 1 01