การแต่งกาย ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

การแต่งกายที่ถูกระเบียบของนักเรียนโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

Read More

การแต่งกาย ระดับชั้นอนุบาล

สวมชุดถูกระเบียบเป็นนิสัย คือ "ความภูมิใจของกอบกาญจน์" การแต่งกายที่ถูกระเบียบ ระดับชั้นอนุบาลศึกษา

Read More

กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่2563

คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป

Read More

เลี้ยงฉลอง" ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ " 2563

จัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นการขอบคุณที่คณะครู บุคลากรทุกคน ทำงานกันอย่างทุ่มเทมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

Read More

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

 29 01 01

 

Login Form

ตารางสอบภาคกลางปี1/2563

ตารางสอบภาคกลาง ภาคเรียนที่ 1/2563

** หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ***

https://www.facebook.com/media/set?vanity=KobkarnsuksaFoundationSchool&set=a.741604146411864

 

ประกาศรายชื่อ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ และห้องเรียน นักเรียนปีการศึกษา 2563 (รายชื่อและห้องเรียนเฉพาะกิจ ประจำเดือนกรกฎาคม)
** หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ***
#นักเรียนคนใดไม่มีรายชื่อให้ติดต่อห้องทะเบียนในวันเปิดเรียน

https://www.facebook.com/pg/KobkarnsuksaFoundationSchool/photos/?tab=album&album_id=708306709741608

แนวทางปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาด

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำหรับการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

002

001

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาด

Search

ผู้อำนวยการโรงเรียน

30 1 01