การแต่งกาย ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

การแต่งกายที่ถูกระเบียบของนักเรียนโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

Read More

การแต่งกาย ระดับชั้นอนุบาล

สวมชุดถูกระเบียบเป็นนิสัย คือ "ความภูมิใจของกอบกาญจน์" การแต่งกายที่ถูกระเบียบ ระดับชั้นอนุบาลศึกษา

Read More

กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่2563

คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป

Read More

เลี้ยงฉลอง" ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ " 2563

จัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นการขอบคุณที่คณะครู บุคลากรทุกคน ทำงานกันอย่างทุ่มเทมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

Read More

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

 29 01 01

 

Login Form

งดการเรียนการสอนระบบออนไลน์

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์
ในระหว่างวันจันทร์ที่ 26 ถึงวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

703172

อ่านเพิ่มเติม: งดการเรียนการสอนระบบออนไลน์

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ

ได้รับการรับรองระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม

ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (องค์การมหาชน)

2 Mesa de trabajo 1

อ่านเพิ่มเติม: ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ด่วน!!! รับสมัคร แม่บ้าน 1 ตำแหน่ง

ด่วน!!! รับสมัคร

แม่บ้าน 1 ตำแหน่ง

 01 01

อ่านเพิ่มเติม: ด่วน!!! รับสมัคร แม่บ้าน 1 ตำแหน่ง

ตารางสอบกลางภาค เทอม2/2563

เนื้อหาสอบกลางภาคและตารางสอบกลางภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=KobkarnsuksaFoundationSchool&set=a.848543652384579

 

Search

ผู้อำนวยการโรงเรียน

30 1 01