การแต่งกาย ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

การแต่งกายที่ถูกระเบียบของนักเรียนโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

Read More

การแต่งกาย ระดับชั้นอนุบาล

สวมชุดถูกระเบียบเป็นนิสัย คือ "ความภูมิใจของกอบกาญจน์" การแต่งกายที่ถูกระเบียบ ระดับชั้นอนุบาลศึกษา

Read More

กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่2563

คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป

Read More

เลี้ยงฉลอง" ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ " 2563

จัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นการขอบคุณที่คณะครู บุคลากรทุกคน ทำงานกันอย่างทุ่มเทมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

Read More

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

 29 01 01

 

Login Form

ขอแสดงความชื่นชมยินดีในโอกาสที่นักเรียนได้รับรางวัล

ทางโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ
ขอแสดงความชื่นชมยินดี ในโอกาสที่นักเรียนได้รับรางวัล
การประกวดเรียงความ ระดับจังหวัด ในหัวข้อ
“ ความภาคภูมิใจของข้าพเจ้าที่ได้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ”
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 🏆
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
✨ นางสาวรุสมี เม๊าะบากอ ชั้น ม.3/2
ฝึกซ้อมโดย
✨ คุณครูจรินทร์ทิพย์ เรืองเจริญ
428155550 904432888359212 5529252390890257584 n

อ่านเพิ่มเติม: ขอแสดงความชื่นชมยินดีในโอกาสที่นักเรียนได้รับรางวัล

รับสมัครนักเรียนใหม่2566

❤️ เ ปิ ด รั บ ส มั ค ร แ ล้ ว วั น นี้❤️
โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ

เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้น 3 ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ)


421910931 1090028472235483 7233839014005939858 n

 

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัครนักเรียนใหม่2566

รับสมัครครูภาษาไทย

ด่วน!!! โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ
เปิดรับสมัคร ครูภาษาไทย
Thai2

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัครครูภาษาไทย

รับสมัครเรียน2566

❤️ เ ปิ ด รั บ ส มั ค ร แ ล้ ว วั น นี้ ❤️
โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ

RabSaMak 66 4 01

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัครเรียน2566

ค่ายกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมจีน

ค่ายกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมจีน Hi 中文

308988228 512236050912233 6190191484046221614 n

อ่านเพิ่มเติม: ค่ายกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมจีน

Search

ผู้อำนวยการโรงเรียน

30 1 01